TULIPS Child Health

Training Upcoming Leaders in Paediatric Science

TULIPS staat voor 'Training Upcoming Leaders in Paediatric Science' . De missie van de stichting is om de beste zorg voor het zieke kind te realiseren door wetenschappelijk onderzoek op gebied van 'Child Health' op het hoogste niveau te brengen. Dit doel bereiken we door jonge, talentvolle en ambitieuze onderzoekers bij elkaar te brengen en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. 

TULIPS kenmerkt zich door passie en gedrevenheid voor onderzoek. We creëren een prettig leerklimaat, waarin jonge onderzoekers elkaar enthousiasmeren, inspireren en kennis kunnen uitwisselen. Op die manier ontstaat een laagdrempelig netwerk waarin onderzoekers uit verschillende disciplines elkaar kunnen vinden. Binnen de activiteiten van TULIPS is niet alleen oog voor vak-inhoudelijke vaardigheden, maar besteden we ook veel aandacht aan zaken zoals mentoring, leiderschap en teambuilding.

EERST VOLGENDE ACTIVITEIT:
Child Health Symposium 23 en 24 maart, Noordwijk aan Zee.
24-uur inspiratie op gebied van Child Health met als doel: multidisciplinair samenwerken bevorderen.
Thema dit jaar: Value Based & Patient Centered Healthcare
Child Health Symposium 2018

http://www.tulipsforchildhealth.nl/contact